TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI

päivitetty 26.11.2019

01.08. 1921 Turun Erillinen Rannikkotykistöpatteristo Perustettiin ylipäällikön päiväkäskyllä n:o 1/31.8.1921

25.10.1922 nimeksi tuli 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo, jonka Esikunta sijaitsi Örössä. Siihen kuuluivat lisäksi linnakkeet Russarössä, Örössä ja Katanpäässä. Utö toimi vain leiripaikkana.

10.09.1939 perustettiin Turun Lohko. Talvisodan aattona muita tulevan rykmentin toiminta-alueelle perustettuja joukkoja olivat Hangon, Satakunnan ja Ahvenanmaan lohko

01.09. 1940 nimeksi vaihtui Rannikkotykistörykmentti 5 (RT 5)

17.03. 1941 Turun Rannikkotykistörykmentti (TRT)

16.06. 1941- 06.11. 1941 TRT:stä muodostettiin 5. Rannikkoprikaati (5. RPr) Saaristomeren ja 7. Rannikkoprikaati Ahvenanmaan puolustamiseksi

01.03. 1942 7. Rannikkoprikaatista muodostettiin Saaristomeren Rannikkoprikaati (SaarRPr), sillä 5. Rannikkoprikaati oli lähetetty marraskuussa 1941 Itä-Karjalaan muodostaen Äänisen Rannikkoprikaatin rungon.

04.12. 1944 nimi muuttui jälleen Turun Rannikkotykistörykmentiksi (TRT), johon liitettiin Hangon alue ja koko Pohjanlahti. Ahvenanmaa jäi linnoittamattomana pois joukko-osaston rauhan ajan vastuualueesta.

01.12. 1952 joukon nimeksi tuli Rannikkotykistörykmentti 2 (Rt 2). Hangon alueelle muodostettiin itsenäinen joukko-osasto ja siihen kuuluvat osat irrotettiin TRT:stä.

01.01. 1957 rykmentti sai nimekseen Turun Rannikkotykistörykmentti (TurRtR)

1.1.1990 rykmentin nimi muutettiin Turun Rannikkorykmentiksi (TurRR)

1.7.1998 Turun Rannikkorykmentti lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona ja sen osat liitettiin Saaristomeren Meripuolustusalueeseen (SmMepa) ja Merivoimien Varikkoon (MerivV). Saaristomerellä rannikkotykistön toimintoja jatkoi joukkoyksikkönä Turun Rannikkopatteristo (TurRPsto)

1.1.2007 patteristo yhdistettiin Saaristomeren Meripataljoonan osien kanssa Turun Rannikkopataljoonaksi (TURRP), joka lakkautettiin 31.12.2014.

Turun Läänin tykistö osallistui Laatokan Puolustuksen perustamiseen. Näin Laatokan Puolustus liittyy Turun Rannikkotykistörykmentin perinteisiin.

Jaa tämä sivu